Tentang Ibu & Anak

Harga Vaksin Tifoid

Darma Zanna

Vaksin tifoid adalah salah satu jenis vaksin yang diberikan untuk mencegah penyakit tifoid. Penyakit tifoid disebabkan oleh bacteria Salmonella typhi yang menyebar melalui makanan atau